Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Manager Lopende projecten


Project:
De Noord-Groningse Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De formule van De Uitdaging heeft zich elders in Nederland al bewezen. Ze is simpel, maar sterk! Bedrijven willen graag op een praktische manier en in hun eigen omgeving invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Noord-Groningen kent tal van maatschappelijke organisaties, verenigingen en actieve groepen bewoners die soms steun nodig hebben om hun activiteiten voor buurt en bewoners uit te voeren. De Noord-Groningse Uitdaging brengt die twee bij elkaar.

Begin 2015 ben ik actief geworden in de initiatiefgroep die ook in de noordelijke gemeenten van de provincie Groningen een lokale Uitdaging wilde opzetten. Sinds de formele oprichting van de Noord-Groningse Uitdaging, in juli 2015, ben ik er als voorzitter van het bestuur aan verbonden. Toen de initiatiefnemer van onze Uitdaging besloot de overstap naar manager van de BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) van de stichting niet te maken, ben ik gevraagd of ik dat wilde gaan doen. Dat stokje neem ik graag van haar over!

De manager is het eerste aanspreekpunt, legt en onderhoudt contacten met stakeholders in het werkgebied, zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, de planning, organisatie, uitvoer en nazorg van het werk. De manager faciliteert het bestuur, de matchgroep en adviesgroep, stuurt de vrijwilligers en ondersteuners aan en werkt met hen samen.

Opdrachtgever:
Stichting Noord-Groningse Uitdaging
www.noordgroningseuitdaging.nl

Periode:
december 2015 tot en met april 2017
12 uur per week (waarvan 4 onbezoldigd)

mei 2017 tot en met september 2017
16 uur per week (waarvan 4 onbezoldigd)

vanaf oktober 2017
8 uur per week (waarvan 2 onbezoldigd)


terug naar boven

webdesign © Katja Visser