Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Ondersteuning Digitalisering Overlastprocedure Lopende projecten


Project:
Lefier heeft al veel langer de wens hun dienstverlening in de afhandeling van overlastzaken te verbeteren. Verwacht wordt dat digitaliseren van de overlastprocedure daarbij een uitkomst is. Medewerkers zijn nu veel tijd kwijt met administratieve handelingen en zaken lopen veel te lang door. Dat is niet goed voor omwonenden die overlast ervaren. Tijdwinst en kwaliteitswinst zouden met de digitalisering bereikt moeten worden.

Bureau van waarde is gevraagd om te ondersteunen in de zoektocht naar een digitaal product dat aan hun wensen en eisen voldoet. In eerste instantie door te helpen goed te formuleren wat Lefier precies wil en nodig heeft. Samen met een intern projectteam is vervolgens de keuze gemaakt met een leverancier in zee te gaan, waarmee in een co-creatie traject software specifiek voor de behoefte van Lefier wordt ontwikkeld.

Hoewel Bureau van waarde geen kennis heeft van software en van gedigitaliseerde systemen kennen wij de werkprocessen bij een corporatie wel heel goed. Onze rol in dit project is tweeledig: 1. Een praktische procesmatige rol: planning en aansturing van activiteiten; eerste aanspreekpunt; verslaglegging en opsteller stukken voor interne besluitvorming. 2. Op inhoud houden wij het projectteam scherp op de wensen en eisen die eerder zijn geformuleerd.

Opdrachtgever:
Lefier

Periode:
vanaf augustus 2020


terug naar boven

webdesign © Katja Visser