Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Bestuurslid (secretaris en voorzitter a.i.) Lopende projecten


Project:
CV Woldwijk experimenteert aan de noordoost kant van Ten Boer op ongeveer 40 ha grond met nieuwe vormen van bouwen, wonen en werken. Duurzaamheid staat daarbij voorop. Woldwijk is een proeftuin voor de nieuwe omgevingswet. De verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar initiatiefnemers, nieuwe vormen van participatie en regelgeving wat betreft toestemming en handhaving: alles krijgt geleidelijk vorm. Al doende leren we met elkaar en van elkaar.

In september 2018 is Bureau van waarde betrokken geraakt bij CV Woldwijk. Vanuit de Stichting Perspectief Groningen 2025 is Annemarieke tijdelijk uitgeleend aan de coöperatie om hen te ondersteunen de organisatorische zaken nog beter op de rit te krijgen. Toen dit in juni 2019 met succes was afgerond, heeft Annemarieke voorgesteld haar expertise en inbreng voort te zetten als bestuurslid. De leden van de CV reageerden daar enthousiast op en sinds juni 2019 is Bureau van waarde op vrijwillige basis betrokken bij de verdere doorontwikkeling van de CV.

Opdrachtgever:
Coöperatieve Vereniging Woldwijk


Periode:
vanaf juni 2019


www.woldwijk.nl


terug naar boven

webdesign © Katja Visser