Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Projectleider ADA (Actieve Dorpen Aanpak) Lopende projecten


Project:
In januari 2020 raakte Bureau van waarde betrokken bij een project van Groninger Dorpen. Zij probeerden al enige tijd structuur te krijgen in informatie over de manier waarop dorpen de versterkingsaanpak in aardbevingsgebied in eigen hand kunnen nemen. Het was de uitdrukkelijke wens van een groep actieve inwoners uit verschillende dorpen die zich VanOnderen! noemt. Een handboek maken, zodat niet ieder dorp het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Maar gaandeweg de rit kwamen we tot de ontdekking dat de principes die aan het succes van de projecten van VanOnderen! ten grondslag lagen, veralgemeniseerd konden worden en uitgewerkt kon worden als stappenplan voor het opzetten of de ondersteuning van een dorpsproject. Dat was de oorspronkelijke groep niet radicaal genoeg en onze wegen scheidden. Vanaf dat moment hebben wij ons met een klein projectteam toegelegd op de verdere uitwerking van een algemeen handboek voor participatie. De hoeveelheid te delen informatie was zo groot, dat we besloten er een website van te maken. Dat maakt het mogelijk de informatie via verschillende kanten te ontsluiten: op doelgroep, op basis van een overzicht van inspirerende projecten, op thema.

De context van het ontstaan van ADA ligt in de zoektocht naar democratische vernieuwing, waarbij nieuwe rollen en samenwerkingen in praktijk vaak toch erg lastig blijken te zijn. ADA biedt daarin een reikende hand. Verbeter, verfraai en versterk je dorp met ADA!

Bureau van waarde heeft als projectleider met veel plezier zowel inhoudelijk, praktisch als procesmatig samen met het projectteam vorm aan het handboek gegeven. De lanceringsbijeenkomst op 28 oktober 2021 was een groot succes. Vanaf januari 2022 gaan we met een tour door de provincie heen om de aanpak onder de aandacht te brengen en de drie doelgroepen in concrete projecten te helpen de aanpak in praktijk ook echt toe te passen. Ook daar is Bureau van waarde weer bij betrokken.

Opdrachtgever:
Verenging Groninger Dorpen

Periode:
vanaf januari 2020

actievedorpen.nl
terug naar boven

webdesign © Katja Visser