Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Beleidsmedewerker Wonen (tijdelijke inhuur) Lopende projecten


Project:
De gemeenteraad van Groningen heeft in juni 2020 de nieuwe Woonvisie vastgesteld. De gemeente staat voor een forse opgave op het vlak van wonen. Zowel in aantallen te bouwen woningen, als in kwaliteit en toekomstbestendigheid. Een opgave die zij zeker niet alleen aan kan, maar waar veel samenwerking voor nodig is met woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars en bewoners.

Op een aantal thema’s trekt de gemeente de regie weer meer naar zich toe. Dat betekent ook werk aan de winkel voor het programmateam Wonen. Om uitvoering te kunnen geven aan een aantal onderwerpen uit de Woonvisie, zoekt de gemeente tijdelijk uitbreiding van dat programmateam. Bureau van waarde mag dat gaan doen.

Ik zal voornamelijk bezig gaan met de uitvoering van drie concrete opgaven uit de Woonvisie:
- Het opstellen en uitvoeren van het Woonakkoord.
- Het uitvoeren van de motie met betrekking tot de wooncoöperaties.
- Het verdiepen van de woonprogramma’s in de verschillende dorpen.

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Periode:
november 2020 t/m januari 2022

terug naar boven

webdesign © Katja Visser