Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Proeftuin Rottum Lopende projecten


Onze nieuwe onderneming
Wat gebeurt er als je zelfstandig procesmanager bent, de kloof tussen bouwketen en consument tegenkomt in je werk en met lede ogen aanziet dat een groot deel van de mensen verduurzaming als een monster op zich af ziet komen? Juist, dan besluit je een nieuwe onderneming op te zetten. Een bedrijf waarin het werk van je man en dat van jezelf samenkomen. Proeftuin Rottum krijgt een vergaderplek, een keuken met aandacht en een eigen moestuin en later een door studenten ontworpen B&B. We verzamelen informatie en organiseren bijeenkomsten rond energietransitie en verduurzaming. Niet voor de voorhoede, die vinden hun weg wel. Maar juist voor de grote groep volgers, die nu nog enorm tegen de veranderingen op ziet.

Proeftuin Rottum is een inspiratieplek voor verduurzaming, anders denken en anders doen. Bewustwording en kennisoverdracht staan centraal, vooral op basis van ervaren en op basis van doen. We hebben een kleinschalige vergaderlocatie waar je met 10 personen goed verzorgd een dag en een avond aan het werk kunt. Armand kookt voor onze gasten met groenten en fruit uit de eigen tuin. Maar we zijn ook een innovatiewerkplaats. Een plek waar ontwikkelingen, onderzoeken en initiatieven op het gebied van bio-based materialen, circulair bouwen met lokaal beschikbare grondstoffen en circulaire economie samengebracht worden. Waar partijen die daar afzonderlijk van elkaar mee bezig zijn elkaar treffen en elkaar versterken in de stappen die zij (willen) zetten. Proeftuin Rottum brengt een poule van partijen of stakeholders bij elkaar van waaruit allianties gecreëerd kunnen worden. Centrale opdracht die aan de innovatiewerkplaats ten grondslag ligt: ontwikkel een gastenverblijf op grond van bio-based materialen uit Groningen.

De ideeën voor Proeftuin Rottum ontstonden toen we zelf startten met de verduurzaming van ons huis en daar natuurlijke materialen voor wilden gebruiken. Best een heel gedoe om de juiste informatie te vinden om goede keuzes te maken. Niet in de laatste plaats omdat veel bouwbedrijven en bouwwinkels nog helemaal niet op die nieuwe marktvraag ingericht zijn.

Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website www.proeftuinrottum.nl

terug naar boven

webdesign © Katja Visser