Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Ondersteuning pilot VoorzieningenWijzer Lopende projecten


Project:
Lefier heeft zich voorgenomen de VoorzieningenWijzer te introduceren in Groningen, te starten met een pilot in de Korrewegwijk. Armoede belemmert volwaardige deelname aan de maatschappij en als sociaal huisvester doe je er alles aan wat in je invloedsfeer ligt om die situatie voor je huurders te verbeteren. Vandaar dat Lefier Groningen besloten heeft de VoorzieningenWijzer bij 100 huurders in de Korrewegwijk uit te willen proberen.

De VoorzieningenWijzer is een instrument dat mensen kan helpen om bewuste keuzes te maken in de besteding van hun geld en optimaal gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. In andere projecten is gebleken dat gebruik van de VoorzieningenWijzer gemiddeld tussen 450 en 600 euro per jaar per huishouden aan voordeel oplevert.

Lefier doet dit niet alleen, maar met de partners met wie zij samenwerkt in De Korrewegwijk. Voor monitoring en het trekken van conclusies is een goede beschrijving van de pilot van groot belang. Lefier heeft Bureau van waarde gevraagd om hen te ondersteunen bij de verdere gezamenlijke uitwerking en opstart van de pilot. Bureau van waarde doet dat in twee stappen. In het eerste deel helpt Bureau van waarde de contouren van de pilot ontwerpen. In deel twee helpt Bureau van waarde de pilot met alle partners te organiseren.

Opdrachtgever:
Lefier Groningen

Periode:
september 2018 - maart 2020
stap 1, 20 uur
stap 2, 376 uur

terug naar boven

webdesign © Katja Visser