Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Oog voor trends en nieuwe ontwikkelingen

Beleid maken is reageren op de omgeving. Signalen uit de markt gebruiken om als organisatie je eigen koers te bepalen. En daarmee richting te geven aan de werkzaamheden van de organisatie, aan de prioriteiten die gesteld worden en de besluiten die genomen worden.
In de jaren dat ik bij Lefier gewerkt heb, heb ik deelgenomen aan de werkgroep jongerenhuisvesting in de stad. Bovendien vertegenwoordigde ik Lefier bij Kences, het landelijke kennisplatform voor studentenhuisvesters. In beide overleggen was ik nauw betrokken bij diverse onderzoeken naar woonwensen van studenten en van jongeren. Daaruit blijkt dat de hang naar zelfstandigheid groter wordt, terwijl men in die fase van het leven ook graag dingen samen doet en samen woont. Een ontwikkeling die past bij de trends die we op veel meer vlakken in onze samenleving zien: de transitie naar een netwerkmaatschappij. Een samenleving waarin het zelforganiserend vermogen steeds belangrijker wordt en men anderen opzoekt op de momenten dat men daar zelf behoefte aan heeft. Een samenleving waarin de balans tussen afstand en nabijheid complex is maar heel belangrijk wordt.
Die trend heb ik omgezet in een voorstel om een deel van de portieken in een complex, dat nog maar voor 15 jaar in stand gehouden wordt en waar wonen echt nog goedkoop is, om te bouwen tot een portiek waar men gezamenlijk zelfstandig kan wonen. Een van de 12 woningen in het portiek wordt hiervoor ingezet als gezamenlijke woning. Vanuit die woning wordt ook de toegang tot de tuin geregeld. In de overige 11 appartementen woont men gewoon zelfstandig. Door meerder portieken in de pilot te betrekken, kun je de omstandigheden waaronder je groepen zoekt of waaronder je de portieken verhuurt laten verschillen. Hierdoor heb je de kans om in de markt te toetsen of dit product aanslaat en of het succes beïnvloed wordt door de omstandigheden waaronder je het aanbiedt en vorm geeft.
Het duurde even voor het project daadwerkelijk vorm kreeg: de uitvoerende collega’s zagen veel beren op de weg (waar haalt zij dat malle idee vandaan dat hier behoefte aan is in de markt?). Maar toen een enthousiaste collega over onze plannen met een journalist in gesprek ging en er een artikel in de krant verscheen, toen kwamen de verzoeken om er te mogen wonen binnen rollen. Zonder een campagne gestart te hebben, dienden zich al meerdere groepen aan. De eerste groep enthousiaste bewoners is in de zomer van 2014 verhuisd. Hopelijk worden de initiatieven door Lefier goed gemonitord, anders kan er niet echt wat van de pilot geleerd worden.

terug naar boven
Waar wonen thuis zijn wordtStrategisch opgavebeleidOog voor trends en nieuwe ontwikkelingenWijk-en dorpsvernieuwing

webdesign © Katja Visser