Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Corporaties moeten veel bewuster keuzes maken

Hoe zorgen corporaties er in deze tijd voor dat ze voldoende, goede en betaalbare woningen hebben en houden voor de doelgroep van beleid? Door weloverwogen keuzes te maken. Wat doen we wel en wat doen we niet? Welk stuk van de taart nemen wij voor onze rekening en wat laten we voor een ander liggen?

Bij Lefier heb ik veel gedaan op dit gebied. Door de jaren heen hebben we het proces van strategisch opgavebeleid, waarin heel bewust keuzes gemaakt worden, steeds verder opgetuigd. En met de implementatie van SBI en VABI zijn de keuzes, zowel op strategisch niveau als op tactisch niveau, heel goed meetbaar te maken. Door het gebruik van die instrumenten werd het proces niet alleen als iets strategisch en moeilijk tastbaars gezien: het heeft het keuzeproces een hele praktische boost gegeven. Voor de toepassing en implementatie van die instrumenten hadden we andere experts in huis.

Ik heb niet alleen het proces van het strategisch opgavebeleid opgetuigd, maar ook inhoud aan verschillende onderdelen ervan gegeven.
Zo heb ik samen met collega’s de wereld om ons heen in kaart gebracht, in een omgevingsanalyse. Voor het vinden van focus in de omgevingsanalyse hebben we gebruik gemaakt van de methodiek van scenarioplanning, waarbij we ons hebben laten ondersteunen door De Ruijter Strategie. Bij scenarioplanning formuleer je mogelijke toekomstige ontwikkelingen, die van invloed zullen zijn op de rol die de organisatie kan spelen in haar werkveld. Zonder daarbij te suggereren dat wij de toekomst kunnen voorspellen. Het is een manier om de organisatie omgevingssensitief te maken. Het helpt veranderingen in de wereld om ons heen te signaleren, zodat de organisatie daar tijdig op in kan spelen.
Om die gedachtespinsels goed overdraagbaar te maken, heb ik er vervolgens voor gezorgd dat de ideeën in een beeldverslag werden omgezet door ‘tIdee. Ook weer samen met collega’s. Bovendien coördineerde ik met diezelfde groep dat de omgevingsanalyse op papier kwam. Een groot deel van de teksten is van mijn hand.

De stappen en instrumenten op een rij:
Kijk naar de wereld om je heen omgevingsanalyse
Bepaal welke rol jij in die wereld wilt spelenmissie/visie
Maak die rol concreetstrategische doelen
Bekijk wat je daarvoor nodig hebtfinanciën; strategisch personeelsplan
Check of je die ambitie waar kunt makenSWOT analyse; financieel kader
Zo ja, zet dan een concrete opdracht uitvisie; jaarplannen; portefeuilleplannen

terug naar boven
Waar wonen thuis zijn wordtStrategisch opgavebeleidOog voor trends en nieuwe ontwikkelingenWijk-en dorpsvernieuwing

webdesign © Katja Visser