Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Curriculum Vitae

Bureau van waarde | Eigenaar/procesmanager en adviseur | vanaf 2014
Vanaf 1 oktober werk ik vanuit mijn eigen bedrijf op het vlak waar ik al bijna 22 jaar met veel plezier in thuis ben. Ik adviseer organisaties bij vraagstukken op het gebied van wonen en leefbaarheid. Daarbij zoek ik bewust naar een mix van opdrachten op strategisch niveau, beleidsontwikkeling en concrete projecten.

Lefier StadGroningen | Ontwikkelaar Maatschappij en Markt | 2008-2014
Mijn werkzaamheden bij Lefier zijn onder te verdelen in vijf prestatievelden: visievorming, gebiedsontwikkeling, conceptontwikkeling, beleidsontwikkeling en procesmanagement van complexe projecten.

Werkzaamheden:

 • Inhoud geven aan de richting en doelstellingen van te ontwikkelen projecten op diverse locaties.
 • Verantwoordelijk voor besluiten in de initiatieffase en de start van de ontwikkelfase.
 • Opzetten van het integrale proces van strategisch opgavebeleid.
 • Bijdrage leveren aan de herformulering van de visie, de strategische uitwerking daarvan en de aanzet voor diverse beleidsvelden.
 • Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -bewaking van jongerenhuisvesting.
 • Coaching van enkele collega’s op het gebied van projectmanagement.
 • Afgevaardigde van Lefier in diverse stedelijke overleggen en samenwerkingsverbanden.
 • Lefier vertegenwoordigen in een aantal (landelijke) netwerken.
 • Projectleider van het stedelijk onderzoek “Woonmilieus in stad”.
 • Projectleider herontwikkeling wijkcentrum Floreshuis.
 • Crisismanagement van een acuut asbestprobleem in een complex met een moeilijk verplaatsbare doelgroep.
 • Coördinatie van de Lefierbrede werkgroep huurbezwaren inkomensafhankelijke huurverhoging.

KAW architecten en adviseurs in Groningen | Adviseur/procesmanager | 2001-2008
Verantwoordelijk voor de inhoud, coördinatie en organisatie van de eigen projecten, alsmede verantwoordelijk voor het genereren van voldoende werk voor mezelf en voor junior- en medior medewerkers.
De focus in onze projecten was steeds dezelfde: vernieuwing van stad en dorp , in samenwerking met betrokken marktpartijen en waar mogelijk interdisciplinair. Het schaalniveau en de integraliteit in de aanpak konden per project verschillen.

Werkzaamheden:

 • Opstellen en bewaken van plan van aanpak, projectplanning en budgetten.
 • Signaleren, aan de orde stellen en (doen) oplossen van knelpunten t.a.v. de projecten.
 • Organisatorische en vakinhoudelijke begeleiding van interne en externe projectmedewerkers.
 • Uitvoeren van overleg, presentaties en onderhandelingen.
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers.
 • Coaching van junioren t.b.v. kennis- en ervaringsoverdracht.
 • Profilering van KAW in externe netwerken.

Daarnaast was ik actief binnen de organisatie van KAW. Samen met collega’s heb ik de OR in 2002 opgezet. Aansluitend ben ik vier jaar lid geweest van de OR, waarvan de eerste twee jaar als secretaris en de laatste twee jaar als voorzitter. Ik was initiator van de woonmilieubenadering van KAW en was voortdurend i.s.m. enkele van onze ontwerpers op zoek naar de manier waarop met name het raakvlak tussen stedenbouw en volkshuisvesting verder vorm kon krijgen.

Genuagroep in Baarn | Stafmedewerker Innovatie en Advies | 2000-2001
Verantwoordelijk voor het leveren van bouwstenen voor algemeen- en strategisch beleid. Ik raakte vanuit mijn functie ondermeer betrokken bij het woonbelevingsonderzoek van SmartAgent Company. Een onderwerp dat als een rode draad door mijn carrière heen loopt.

Achtgoed Bouwen en Wonen in Amersfoort | Medewerker sociaal beheer | 1996-2000
Verantwoordelijk voor het sociaal beheer in het rayon en - samen met de medewerker technisch beheer - voor het integraal complex- en buurtbeheer van het rayon.

Universiteit Utrecht | Toegevoegd onderzoeker faculteit Sociale Wetenschappen | 1994-1995
Als lid van het onderzoeksteam van R.P. Hortulanus (vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen) was ik verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van een onderzoek naar sociaal isolement in Winschoten. Het onderzoek maakte deel uit van een landelijk onderzoek in opdracht van het Rijk.

Deelwoningbedrijf Zuid-West in Den Haag | Woonconsulente | 1993-1994
Verantwoordelijk voor de verhuur en het sociaal beheer van een vast deel van het woningbezit.

Opleidingen / Cursussen

2013Masterclass organische stedelijke ontwikkeling. Een cursusdag over nieuwe vormen van financiering en beleid door Platform31.
2013Training grensoverschrijdend gedrag, in-company bij Lefier i.s.m. Riks Ytsma.
2012Stedenbouw als veranderkracht. Een verkenning van de noodzakelijke verbreding van het vakmanschap in ontwerp en proces met Trancity en AIR.
2011Paradoxaal Adviseren. Een 4-daagse cursus over omgaan met weerstand door De Baak.
2010De toekomst van het even. Een symposium over tijdelijk ruimtegebruik als nieuwe strategie in gebiedsontwikkeling i.o.v. de Dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen.
2009De alledaagse en geplande stad. Een 4-daagse leergang over het dagelijks leven van de stadsbewoner, door Trancity.
2007Stedenbouw en architectuur voor ontwikkelaars. Een 5-daagse cursus van de Nirov i.s.m. NEPROM.
2006Cursus nieuwe Wet Ruimtelijke ordening; in-company bij KAW i.s.m. een jurist.
2005Cursus financiën, in-company bij KAW i.s.m. de Bestuursacademie.
2004Cursus Effectieve Persoonlijke Communicatie. Een communicatietraining van 17 dagdelen (4 modules) bij De Baak.
2003Supervisie/coaching op de eigen inzet en inbreng bij Binnenwerk, praktijk voor supervisie.
2002Multicultureel plannen en bouwen. Studiemiddag door Elsevier Congressen.
2000Recente ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Een 2-daagse cursus door het OTB.
1988 - 1994 Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht (vrij doctoraal examen behaald “De sociologie en culturele antropologie van het wonen.”)
1981 - 1987 Atheneum, Scholengemeenschap de Amersfoortse Berg te Amersfoort (diploma behaald).

terug naar boven

webdesign © Katja Visser